Nhà mặt tiền kinh doanh đường Ama Khê, 4,54x21m, hướng Bắc, TC 100%

5.900.000.000,0