Mặt tiền kinh doanh đường Y Jut đoạn gần Phan Bội Châu, 7,5×12,3m, hướng Đông

18.000.000.000,0