Đất mặt tiền đường Y Moan 7 mét ngang gần khúc giao Đồng Khởi

9.500.000.000,0