Lô đôi đường Tôn Thất Tùng, 10x24m, TC 100%, hướng Đông Nam

8.000.000.000,0