Nhà cấp 4 hẻm 129 Ama Khê, 5,08×23,4m nở hậu, 2 phòng ngủ

2.900.000.000,0