Đất đấu giá đường nội bộ Lê Vụ, 5x20m, hướng Tây Nam, TC 100%

4.000.000.000,0