Hiển thị tất cả 49 kết quả

mua bán ký gởi đất đấu giá, đất tái định cư tại Buôn Ma Thuột. Hoàng Việt Land nhận tư vấn pháp lý đất đấu giá, định giá, hướng dẫn mua bán nhanh gọn, chính xác

4.000.000.000,0
Giá : 4 tỉ
8.200.000.000,0
Giá : 8 tỉ 200 triệu
10.500.000.000,0
Giá : 10 tỉ 500 triệu
3.650.000.000,0
Giá : 3 tỉ 650 triệu
5.800.000.000,0
Giá : 5 tỉ 800 triệu
5.700.000.000,0
Giá : 5 tỉ 700 triệu
6.600.000.000,0
Giá : 6 tỉ 600 triệu
28.000.000.000,0
Giá : 28 tỉ
7.500.000.000,0
Giá : 7 tỉ 500 triệu
10.000.000.000,0
Giá : 10 tỉ
7.100.000.000,0
Giá : 7 tỉ 100 triệu
8.900.000.000,0
Giá : 8 tỉ 900 triệu
4.650.000.000,0
Giá : 4 tỉ 650 triệu
4.990.000.000,0
Giá : 4 tỉ 990 triệu
5.000.000.000,0
Giá : 5 tỉ
7.700.000.000,0
Giá : 7 tỉ 700 triệu
7.250.000.000,0
Giá : 7 tỉ 250 triệu
16.800.000.000,0
Giá : 16 tỉ 800 triệu
6.000.000.000,0
Giá : 6 tỉ
7.200.000.000,0
Giá : 7 tỉ 200 triệu
6.200.000.000,0
Giá : 6 tỉ 200 triệu
4.800.000.000,0
Giá : 4 tỉ 800 triệu
7.900.000.000,0
Giá : 7 tỉ 900 triệu
9.700.000.000,0
Giá : 9 tỉ 700 triệu
12.000.000.000,0
Giá : 12 tỉ
15.500.000.000,0
Giá : 15 tỉ 500 triệu
7.500.000.000,0
Giá : 7 tỉ 500 triệu
9.700.000.000,0
Giá : 9 tỉ 700 triệu
6.500.000.000,0
Giá : 6 tỉ 500 triệu
5.400.000.000,0
Giá : 5 tỉ 400 triệu
10.300.000.000,0
Giá : 10 tỉ 300 triệu
17.200.000.000,0
Giá : 17 tỉ 200 triệu
9.990.000.000,0
Giá : 9 tỉ 990 triệu
5.800.000.000,0
Giá : 5 tỉ 800 triệu
6.350.000.000,0
Giá : 6 tỉ 350 triệu
6.400.000.000,0
Giá : 6 tỉ 400 triệu
7.850.000.000,0
Giá : 7 tỉ 850 triệu
5.150.000.000,0
Giá : 5 tỉ 150 triệu
6.300.000.000,0
Giá : 6 tỉ 300 triệu
3.900.000.000,0
Giá : 3 tỉ 900 triệu
4.100.000.000,0
Giá : 4 tỉ 100 triệu
4.800.000.000,0
Giá : 4 tỉ 800 triệu
3.950.000.000,0
Giá : 3 tỉ 950 triệu
4.000.000.000,0
Giá : 4 tỉ
8.000.000.000,0
Giá : 8 tỉ
3.850.000.000,0
Giá : 3 tỉ 850 triệu
8.390.000.000,0
Giá : 8 tỉ 390 triệu
2.200.000.000,0
Giá : 2 tỉ 200 triệu
3.700.000,0
Giá : 3 Triệu 700nghìn