Lô đôi đường Kim Đồng khu Metro, 10×23,8m, TC 100%, hướng Đông Nam

10.300.000.000,0