Lô đôi view Hoa Viên KĐG Lê Vụ, 10x20m, TC 100% hướng Tây Nam

8.390.000.000,0