Nhà C4 đường Kpa Nguyên, 5x24m, TC 100%, hướng Tây Nam

6.300.000.000,0