Nhà mặt tiền kinh doanh đường Hoàng Diệu, 3,7×18,6m, hướng Bắc, đoạn gần Y Jut

8.800.000.000,0