Nhà hẻm 292 Hùng Vương thông qua Ama Khê, 5×17,2m, Hướng Tây

3.200.000.000,0