Nhà 1 trệt 2 mê đường Nguyễn Khắc Tính, 5x23m, hướng Đông Nam

5.700.000.000,0