Hiển thị tất cả 28 kết quả

mua bán đất phường Tân Lợi – Buôn Ma Thuột

3.300.000.000,0
Giá : 3 tỉ 300 triệu
8.700.000.000,0
Giá : 8 tỉ 700 triệu
6.500.000.000,0
Giá : 6 tỉ 500 triệu
20.000.000.000,0
Giá : 20 tỉ
30.000.000.000,0
Giá : 30 tỉ
4.500.000.000,0
Giá : 4 tỉ 500 triệu
9.500.000.000,0
Giá : 9 tỉ 500 triệu
4.800.000.000,0
Giá : 4 tỉ 800 triệu
9.300.000.000,0
Giá : 9 tỉ 300 triệu
15.000.000.000,0
Giá : 15 tỉ
32.000.000.000,0
Giá : 32 tỉ
23.000.000.000,0
Giá : 23 tỉ
16.000.000.000,0
Giá : 16 tỉ
5.500.000.000,0
Giá : 5 tỉ 500 triệu
9.700.000.000,0
Giá : 9 tỉ 700 triệu
3.000.000.000,0
Giá : 3 tỉ
2.550.000.000,0
Giá : 2 tỉ 550 triệu
10.200.000.000,0
Giá : 10 tỉ 200 triệu
6.500.000.000,0
Giá : 6 tỉ 500 triệu
5.200.000.000,0
Giá : 5 tỉ 200 triệu
4.900.000.000,0
Giá : 4 tỉ 900 triệu
7.000.000.000,0
Giá : 7 tỉ
8.900.000.000,0
Giá : 8 tỉ 900 triệu
69.000.000.000,0
Giá : 69 tỉ
15.000.000.000,0
Giá : 15 tỉ
9.500.000.000,0
Giá : 9 tỉ 500 triệu
12.000.000,0
Giá : 12 Triệu
3.700.000,0
Giá : 3 Triệu 700nghìn