Hiển thị kết quả duy nhất

10.000.000.000,0
Giá : 10 tỉ