Hiển thị kết quả duy nhất

15.000.000.000,0
Giá : 15 tỉ