Hiển thị kết quả duy nhất

20.000.000.000,0
Giá : 20 tỉ