Hiển thị kết quả duy nhất

26.000.000.000,0
Giá : 26 tỉ