Phong Thủy – Nhà đẹp | Hoàng Việt Land

Phong thủy - nhà đẹp

Chọn đất làm nhà theo quan điểm phong thủy!!

Bàn về nhà ở theo quan điểm phong thủy của cổ nhân, phong thủy chủ lấy nước (thủy) làm đại cục. Còn trong Tả Ao địa lý toàn thư có viết: “Tầm Long nhận thủy làm thầy”, nghĩa là khi lấy huyệt ...

7 tiêu chí đánh giá ngôi nhà có phong thủy tốt hay không???

Để biết được ngôi nhà của bạn đang ở có phong thủy tốt hay không hãy cùng thực hiện qua những bước đơn giản sau. Khí mạch của mảnh đất rất quan trọng và liên quan mật thiết tới họa – phúc ...