Kiến Thức Bất động Sản | Hoàng Việt Land - Page 2

Kiến thức bất động sản

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phù hợp với quy hoạch?

Gia đình tôi có một mảnh đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài. Hiện tôi muốn cho một công ty thuê để xây dựng khách sạn, Sở Xây dựng yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thương ...