Hiển thị tất cả 21 kết quả

mua bán nhà đất giá 4-6 tỷ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

6.500.000.000,0
Giá : 6 tỉ 500 triệu
5.400.000.000,0
Giá : 5 tỉ 400 triệu
4.380.000.000,0
Giá : 4 tỉ 380 triệu
4.000.000.000,0
Giá : 4 tỉ
5.800.000.000,0
Giá : 5 tỉ 800 triệu
6.350.000.000,0
Giá : 6 tỉ 350 triệu
6.400.000.000,0
Giá : 6 tỉ 400 triệu
5.150.000.000,0
Giá : 5 tỉ 150 triệu
6.300.000.000,0
Giá : 6 tỉ 300 triệu
5.500.000.000,0
Giá : 5 tỉ 500 triệu
11.500.000.000,0
Giá : 11 tỉ 500 triệu
6.500.000.000,0
Giá : 6 tỉ 500 triệu
5.200.000.000,0
Giá : 5 tỉ 200 triệu
4.500.000.000,0
Giá : 4 tỉ 500 triệu
5.500.000.000,0
Giá : 5 tỉ 500 triệu
5.700.000.000,0
Giá : 5 tỉ 700 triệu
5.200.000.000,0
Giá : 5 tỉ 200 triệu
4.100.000.000,0
Giá : 4 tỉ 100 triệu
4.800.000.000,0
Giá : 4 tỉ 800 triệu
3.950.000.000,0
Giá : 3 tỉ 950 triệu
4.000.000.000,0
Giá : 4 tỉ