Hiển thị tất cả 16 kết quả

Khu Metro (Mê Trô) thuộc khu đất đấu giá từ năm 2008, một trong 3 khu đất đấu giá đẹp nhất hiện nay tại Buôn Ma Thuột, trong đó bao gồm Metro cũ và Metro mới

9.700.000.000,0
Giá : 9 tỉ 700 triệu
12.000.000.000,0
Giá : 12 tỉ
7.500.000.000,0
Giá : 7 tỉ 500 triệu
9.700.000.000,0
Giá : 9 tỉ 700 triệu
6.500.000.000,0
Giá : 6 tỉ 500 triệu
5.400.000.000,0
Giá : 5 tỉ 400 triệu
10.300.000.000,0
Giá : 10 tỉ 300 triệu
4.380.000.000,0
Giá : 4 tỉ 380 triệu
17.200.000.000,0
Giá : 17 tỉ 200 triệu
9.990.000.000,0
Giá : 9 tỉ 990 triệu
5.800.000.000,0
Giá : 5 tỉ 800 triệu
6.350.000.000,0
Giá : 6 tỉ 350 triệu
6.400.000.000,0
Giá : 6 tỉ 400 triệu
7.850.000.000,0
Giá : 7 tỉ 850 triệu
5.150.000.000,0
Giá : 5 tỉ 150 triệu
6.300.000.000,0
Giá : 6 tỉ 300 triệu